Версія для друку
Середа, 30 травня 2012 08:24

Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

Адреса: 44100, смт Ратне, вул.Центральна, 19, тел. (03366) 30068, факс 29508, 21730 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

1.Апарат районної державної адміністрації

Юзепчук Світлана Іванівна

тел. 2-17-03

Основними завданнями апарату райдержадміністрації є здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги управлінням, відділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

 

Сектор діловодства та контролю

Баранчук Тетяна Трохимівна тел., факс: 2-17-30

  тел. 2-18-60 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями роботи сектору є:документаційно-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, ведення діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад.

Основними завданнями сектору  є здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

      

Сектор  фінансово-господарського забезпечення

Кульбачинська Ольга Михайлівна

тел.2-17-21

Основними завданнями сектору є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

   

Головний спеціаліст  з питань інформаційної діяльності апарату РДА

Мазурик Людмила Михайлівна

тел. 2-18-04 E-mail: mazyruklydaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">@ukr.net    

Основними завданнями головного спеціаліста є здійснення роботи з організації інформування населення району про діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, організовує інформаційний супровід та оперативне висвітлення діяльності керівництва райдержадміністрації. 

Організовує інформаційну роботу щодо відзначення в районі державних свят, пам’ятних і знаменних дат.

 

Головний спеціаліст  з питань  організаційної роботи 

Мазурик Зоя Сергіївна

тел. 2-18-04 E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Здійснює організаційне забезпечення діяльності  райдержадміністрації, сприяє органам виконавчої влади у забезпеченні  взаємодії з органами місцевого самоврядування.Забезпечує оперативну  взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів рад з питань, що належать до компетенції відділу, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів, надає їм необхідну допомогу в межах і порядку, встановлених законодавством.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Неводнічик Анжела Іванівна

тел. 3-01-38  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями відділу є:

- ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища;

- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 

 Головний спеціаліст з питань управління персоналом

Дудкевич Наталія Романівна 

тел. 2-15-03

Основними завданнями головного спеціаліста є  реалізація державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті райдержадміністрації та контроль за її виконанням у структурних підрозділах райдержадміністрації, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань

Старушик Ірина  Анатоліївна

тел. 2-28-04

Основними завданнями головного спеціаліста  є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

  

Структурні підрозділи райдержадміністрації1.    Фінансовий відділ райдержадміністрації

Ковч Людмила Софронівна

тел. 3-01-32 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Завдання відділу:

- у своїй діяльності керується законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями місцевих рад, інструкціями, наказами та вказівками Міністерства фінансів України та фінансових органів вищестоящого рівня і забезпечує втілення в життя державної фінансової політики, аналізує показники розвитку економіки району, здійснює заходи по оздоровленню фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшенню доходів бюджету;

- організовує роботу по складанню і виконанню районного бюджету відповідно до Законів України “Про бюджетну систему”, “Про місцеві ради та місцеве самоврядування. Розробляє пропозиції нормативів відрахувань від державних податків і доходів до бюджетів сільських та селищних рад, координує і подає методичну допомогу по складанню та виконанню цих бюджетів;

- на основі нормативів бюджетної забезпеченості, встановлених для районів, розробляє пропозиції по проектах нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя сільських і селищних рад з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури;

- здійснює контроль за дотриманням банками України правил касового виконання бюджету;

- веде облік та складання звіту про виконання районного бюджету, готує інформації, довідки місцевим радам про хід та підсумки виконання місцевих бюджетів, а також пропозиції про збільшення доходів бюджету;

- здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів, що виділяються з бюджету, веде облік і контролює використання коштів, що передаються району з обласного бюджету.

Здійснює контроль за правильністю виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених діючими нормативами;

- вирішує питання про відстрочення платежів і вносить пропозиції місцевим радам про надання пільг по податках і платежах до районного бюджету, проводить повернення за висновками державних податкових інспекцій;

- відповідно до рішень судових та адміністративних органів забезпечує повернення коштів громадянам за незаконно конфісковане майно та компенсацію витрат реабілітованим громадянам;

- бере участь в розробці нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції і фінансові аспекти їх застосування, взаємовідносини з бюджетом та готує відповідні пропозиції з цих питань;

- відповідно до затверджених у районному бюджеті призначень здійснює фінансування заходів для розвитку місцевого господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів державної влади і управління та інших заходів і здійснює контроль за витрачанням коштів;

- здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах.

 

2.     Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Лукашук Зоя Володимирівна

смт  Ратне, вул.Каштанова, 19 а

Тел. 2-17-31 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями управління :

- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

- удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

- призначення та організація виплати пенсій, а після передачі функцій з призначення та виплати пенсій Пенсійному фонду – здійснення контролю за їх призначенням та виплатою.

- призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

- сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

 

3.     Сектор освіти  райдержадміністрації

Андросюк Валентин Степанович

смт  Ратне, вул.Центральна, 19

тел. 3-01-43 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головним завданням сектору освіти є:

- реалізація державної політики в галузі освіти; організація виконання положень чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади з питань освіти, наказів, рішень, розпоряджень, нормативних та інших документів Міністерства освіти, управління освіти державної адміністрації, рішень місцевої Ради;

- підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної території та сприяння органам місцевого самоврядування;

- організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки;

- управління закладами освіти, що належать до комунальної власності району в частині наданих повноважень, координація діяльності закладів освіти, що не належать до комунальної власності району;

- контроль за дотриманням власниками та керівництвом закладів освіти чинного законодавства з питань загальної середньої освіти, державних стандартів освіти у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах незалежно від форм власності;

- участь у реалізації рішень місцевого органу державної виконавчої влади, місцевої Ради з питань матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти відповідної комунальної власності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу /харчування, медичне обслуговування, оздоровлення/.


4.     Сектор  культури, молоді та спорту райдержадміністрації

Горнік Олена Дмитрівна

смт Ратне, вул. Центральна, 31а

Тел. 2-15-85 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями сектору культури є:

- реалізація державної культурної політики, управління кіномережею в районі, закладами, підприємствами культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України та координація діяльності закладів культури, мистецтва і кіно, що діють на території району, незалежно від їх форм власності та відомчої підпорядкованості;

- розробка проектів цільових програм, прогнозування мережі державних культурно-освітніх закладів, кіномережі, комплексне вирішення проблем і забезпечення реалізації державних завдань з розвитку галузі в районі;

- створення умов для розвитку культурного потенціалу українського народу, сприяння розвитку національних культур інших народів, які проживають в районі;

- забезпечення охорони пам’яток історії та культури України;

- дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, виконання працівниками галузі посадових інструкцій з питань охорони праці;

- контроль за дотриманням нормативно-правових вимог щодо публічної демонстрації кіно- відеофільмів у кінотеатрах, кіноустановках району;

- організація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури та мистецтва, кіно Міністерства культури і мистецтв України.


5.   Відділ регіонального розвитку, інфраструктури та захисту довкілля райдержадміністрації

 Данилевич Сергій Валерійович

смт  Ратне, вул. Центральна 19

тел.2-16-57 E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями відділу  є :

- реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;

- сприяння в комплексному економічному і соціальному розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків

- сприяння ефективному проведенню економічних реформ , забезпечення раціонального використання виробного-технічного і наукового потенціалу району , його природних , трудових і фінансових ресурсів.


 

6.     Сектор містобудування, архітектури  та жилово-комунального господарства райдержадміністрації

Шнит Іван Іванович

смт Ратне , вул.Центральна, 19

тел. 2-22-84        

Основними завданнями сектору у сфері містобудування та архітектури є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

7.     Архівний відділ райдержадміністрації

Головій Наталія Іванівна

смт Ратне, вул.Центральна, 19

тел. 2-17-79 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.


8.      Служба у справах дітей райдержадміністрації

Ковч Сергій Анатолійович

смт Ратне, вул.Центральна,19

тел.2-16-72 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Основними завданнями служби є :

- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

- визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціальному захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика серед неповнолітніх на відповідній території;

- розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх , забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин дитячій злочинності, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

 

9.   Сектор  з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Волот Людмила Павлівна 

смт Ратне, вул. Центральна, 19

тел. 2-14-59 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

 Основними завданнями сектору  є : надання адміністративних  послуг тадержавної реєстраціїї

10.Сектор  з питань цивільного захисту, мобілізаційної,оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Бойко Сергій Якович

смт Ратне, вул.Центральна, 19

тел. 2-11-80 

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення створення і сталого функціонування місцевих ланок територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в Україні /далі – Єдина державна система/.

- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території.

- розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, наслідків Чорнобильської катастрофи.

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та наслідків, управління підпорядкованими силами цивільної оборони.

- визначення основних напрямів роботи у сфері цивільної оборони і захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

- здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних.

- організація підготовки і перепідготовки органів управління та сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Переглядів 14894 Останнє редагування П'ятниця, 12 червня 2020 12:15

Схожі матеріали